מאבקים ציבוריים

בשביל מה צריך מאבק ציבורי? יש רגולטור

אכן יש רגולטור ואנו פועלים בשיתוף פעולה איתו כדי להציף נושאים הראויים לתשומת ליבו. עם זאת, מסיבות שונות הרגולטור נוטה לשתף פעולה יתר על המידה עם המפוקחים, לרעת ציבור האזרחים.
הרבה דברים. דווקא העובדה שאנחנו אזרחים קטנים – מאד מסייעת לנו. אי-אפשר להדביק לנו תוויות פוליטיות או שיקולים מסחריים. התקשורת קשובה לנו, ועדות שלטוניות שומעות אותנו בקשב, פוליטיקאים מתייעצים איתנו, ובמקרה הצורך אנחנו גם יודעים לפנות לבתי המשפט, ולהשמיע קול ששום גוף ממשלתי או מסחרי לא משמיע.

מה כבר יכולים לעשות אזרחים, שרגולטור לא יכול לעשות?

נושאי הליבה

בנקאות

רפורמת שטרום

מתן רוח גבית לועדת שטרום, דחיפת המלצות הועדה בתהליך החקיקה מעקב ויישום מול הפיקוח על הבנקים. בזכות העבודה, התקיימו התנאים שאפשרו הקמת בנק חדש לאחר קרוב ל-50 שנה.

תחרות

מעקב שוטף ועבודה מול רגולטורים, גורמי ממשל וחברי כנסת כדי להביא ליישום מהיר של הרפורמה על אף נסיונות הבנקים לסכל אותה

העלמות המס בארה״ב

ניהול קמפיין תקשורתי ומשפטי שמטרתו לגרום לבנקאים לקחת אחריות על כשלים. פעלנו מול הפיקוח על הבנקים בניסיון למצות את הדין עם האחראים.

ממשל תאגידי

בעשורים האחרונים התגלו כשלי ממשל תאגידי חמורים בבנקים, אשר טופלו ביד רפה על ידי הרגולטור. צדק פיננסי פועלת למען הציבור לתיקון כשלים אלו.

ועדת כבל

הובלת המחאה הציבורית נגד הסדר החוב של הבנקים עם פישמן, וסיוע לועדת החקירה הפרלמנטרית לגבש המלצות לטיוב הרגולציה הפיננסית וחיזוק האפקטיביות שלה.

בחירת דירקטורים

סיכול בחירת עו״ד יורם טורבוביץ לדירקטריון לאומי עקב קשריו העסקיים ללווים הגדולים במשק ובחירת עו״ד דליה טל לדירקטוריון הפועלים עקב אחריותה בהסתבכות בנק לאומי בסיוע להלבנות הון.

פנסיות

IRA בקופת גמל

ב-2012 הגשנו עתירה לבג"ץ הדורשת ממשרד האוצר לאפשר ניהול אישי גם של כספי פנסיה לשכירים. בינואר 2016 אישר בג"ץ ניהול אישי של קופות גמל גם על ידי שכירים.

חברות בוועדת יפה לדמי הניהול החיצוניים

ד"ר הראל פרימק, מייסד העמותה, נבחר לקחת חלק בועדה מייעצת לרשות ההון בסוגיית דמי הניהול הכפולים ("ועדת ישי יפה"). הועדה הגישה את המלצותיה, שיסייעו ליצור שוק פנסיוני הוגן ויעיל יותר.

שקיפות, אובייקטיביות - סוכנים

סוכני הביטוח מתוגמלים על ידי גופי הפנסיה ולא על ידי החוסכים. הסכמי התגמול כוללים מענקים לסוכן שמנייד חוסך בין חברות או מוצרים. כל זה יוצר ניגודי עניינים חריפים בין החוסכים לבין הסוכנים, ומכרסם בפנסיות.

מיצוי זכויות החוסכים

תובענות נגזרות וייצוגיות

המדינה נטלה מהציבור הלוואות במנגנון של מִלוות, שבו חייבה את האזרחים לרכוש ממנה איגרות חוב. בעקבות תביעה ייצוגית, המדינה חויבה לאתר 300 אלף בעלי מלוות ולשלם סכום מצטבר של כחצי מיליארד שקל

כספים אבודים

תחרות

היטל ההיצף על המלט

הכרזה על הבנקים כמונופול

סנקציות אישיות

שוק ההון

חשיפת ההלוואות הפרטיות

דילוג לתוכן